Briswell Vietnam

Ho Chi Minh

Outsourcing

Briswell Vietnam

Công ty Briswell là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và làm trong lỉnh vực gia công phần mềm tin học cho Nhật và các ứng dụng lập trình trên IOS

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here


Location

278 Nguyễn Đình Chiểu, District 3, Ho Chi Minh
278 Nguyễn Đình Chiểu, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 796

Let your voice be heard.

Review Briswell Vietnam now