Briswell Vietnam

Outsourcing Small 11-50

Japan

Briswell Vietnam

Công ty Briswell là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài và làm trong lỉnh vực gia công phần mềm tin học cho Nhật và các ứng dụng lập trình trên IOS

Our Key Skills

Jobs

[$1000 Net ~ $3000 Net] Bridge System Engineer

Ho Chi Minh
District 3

Why You'll Love Working Here


Location

278 Nguyễn Đình Chiểu, District 3, Ho Chi Minh
278 Nguyễn Đình Chiểu, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 607