Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review BiTech now

1 Employee Review

Đồng nghiệp thân thiện.

Recommend
September 2019

What I liked

Rộng rãi. Đồng nghiệp thân thiện.
Sử dụng công nghệ MVC, Web API, WPF
Công việc nhẹ nhàng.
Gửi xe và ăn uống thuận tiện.
Thích hợp cho fresher.
Có lương 1.5 lương tổng.
Gần như không có OT .