BISTECH VIỆT NAM Headline Photo

Giải pháp quản lý hiệu quả

Giải pháp quản lý hiệu quả cho doanh nghiệp vận tải
Dịch vụ chuyên nghiệp - nhạy bén

Jobs

02 PHP Developer (jQuery, HTML5)

Ha Noi

Tester (PHP, QA QC)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

Locations

Số 19 Tổ 29 Khu Tái Định Cư X2A Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai Hanoi, Vietnam, Hoang Mai, Ha Noi
Số 19 Tổ 29 Khu Tái Định Cư X2A Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai Hanoi, Vietnam

Total views: 152

Let your voice be heard.

Review BISTECH VIỆT NAM now