BIDV Securities Company (BSC) Headline Photo

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) là Công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cũng là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam.

BSC là Công ty chứng khoán được tổ chức đo lường quốc tế BVQI cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

35 Hàng Vôi, Hoan Kiem, Ha Noi
35 Hàng Vôi, Hoan Kiem, Ha Noi

Total views: 2161

Let your voice be heard.

Review BIDV Securities Company (BSC) now