Beeva Media & Technologies JSC

Tại Beeva chúng ta đang phát triển sản phẩm công nghệ & marketing theo phương pháp Scrum/Agile. Ở bài viết này, Kevin sẽ giới thiệu ngắn gọn để các bạn mới gia nhập sẽ dễ nắm bắt phương pháp và áp dụng cùng team.

Scrum là phương pháp thông dụng nhất theo tuyên bố Agile ứng dụng trong việc phát triển sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm công nghệ (ở Beeva được hiểu là cả phát triển sản phẩm phần mềm & digital marketing). Với phương pháp Scrum, các dự án được tiếp diễn liên tục không ngừng nghỉ bằng cách lặp đi lặp lại một khoảng thời gian hoạt động được gọi là Sprint. Mỗi sprint thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Phương pháp scrum giúp các thành viên trong team gắn kết với nhau sâu sắc và tạo ra một cảm giác cùng chung chiến tuyến.

Location

1bis Nguyễn Thị Minh Khai, District 1, Ho Chi Minh
1bis Nguyễn Thị Minh Khai

Total views: 707

Let your voice be heard.

Review Beeva Media & Technologies JSC now