Be Ready Education Australia

District 3, Ho Chi Minh
Product
1-50
Australia
Monday - Friday
No OT
Write review

Overview about Be Ready Education Australia

Be Ready Education Australia

Be Ready Academy Vietnam - tiền thân là Giáo Dục Sáng Tạo là nền tảng học tập trực tuyến phổ biến nhất Việt Nam với hơn 10 triệu lượt truy cập mỗi tháng.

Trải qua hơn 2 năm thành lập hiện website đã có nhiều phần mềm hữu ích phục vụ cho việc dạy và học. Trong đó, tiêu biểu là các phần mềm như: Từ Điển Phương Trình Hóa Học và Từ Điển Công Thức Vật Lý

Location

Ho Chi Minh
80/10 Cao Thang St
District 3
Ho Chi Minh

Total views: 59

Top Reviews


Write review