Niền tin dẫn đến thành công!

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành cam kết đem lại niềm tin và mọi giá trị đích thực cho khách hàng, tạo dựng một môi trường làm việc năng động, hiệu quả, tin cậy và hợp tác để người lao động phát huy khả năng sáng tạo và cống hiến. Chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những Tổng công ty bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.

 

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Kinh doanh hiệu quả, Phát triển an toàn và Hội nhập Quốc tế

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Ý chí và Quyết tâm, Trung thực và Công bằng mở đường cho mọi thành công trong kinh doanh

 

THÔNG ĐIỆP GỬI ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Niền tin dẫn đến thành công!

Location

Tầng 21, tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Hoan Kiem, Ha Noi
Tầng 21, tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền

Total views: 236

Let your voice be heard.

Review Bảo hiểm Xuân Thành - XTI now