Bảo hiểm Bưu điện | PTI Jobs

Bảo hiểm Bưu điện | PTI has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

20 C# .NET ASP.NET Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
  • Very attractive salary
  • American-Based Company
  • Premium health insurance.

Overview about Bảo hiểm Bưu điện | PTI

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 16 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1200 cán bộ, nhân viên với 34 công ty thành viên. PTI là một trong 5 doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về thị phần bảo hiểm gốc với tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm đạt 25 - 30%. Năm 2014, PTI vinh dự được đứng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here- Lương, thưởng hấp dẫn; 

- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty. 

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện; 

- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

Location

4 Láng Hạ
Ba Dinh
Ha Noi

Total views: 7,207

Top Reviews


Write a review