Avantility

Outsourcing Small 11-50

United States

Turning complex problems into simple solutions

AVANTILITY là một công ty chuyên về outsourcing các sản phẩm trên Sharepoint platform, có trụ sở chính tại tại Seattle, Mỹ. Hoạt động chính của công ty là triển khai các nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý documents, nhân sự...trên nền của Microsoft Sharepoint.

Our Key Skills

Location

4 Nguyen Dinh Chieu, District 1, Ho Chi Minh
4 Nguyen Dinh Chieu, District 1, Ho Chi Minh

Total views: 317