Avantility

Ho Chi Minh

Outsourcing

Turning complex problems into simple solutions

AVANTILITY là một công ty chuyên về outsourcing các sản phẩm trên Sharepoint platform, có trụ sở chính tại tại Seattle, Mỹ. Hoạt động chính của công ty là triển khai các nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý documents, nhân sự...trên nền của Microsoft Sharepoint.

Our Key Skills

Jobs

Junior/Mid-level C# Developer

Ho Chi Minh

QA/QC Lead

Ho Chi Minh

Location

4 Lê Quý Đôn, ERC City Campus, District 3, Ho Chi Minh
4 Lê Quý Đôn, ERC City Campus, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 548

Let your voice be heard.

Review Avantility now