5.0 stars

Recommend working here to a friend

Ratings for specific areas

Salary & benefits 4.2
Training & learning 4.1
Management cares about me 4.6
Culture & fun 4.9
Office & workspace 4.6

Let your voice be heard.

Review Athena Studio now
Filter by

9 Employee Reviews

Làm ở đây rất mệt

Recommend
October 2019

What I liked

Làm ở đây thật sự mệt:
- Ăn rất mệt, ăn hoài không thấy hết, từ bánh, trà, cafe, sữa. Lúc nào cũng căng da bụng, chùng da mắt.
- Tập thể dụng rất mệt, hôm nào cũng có các lớp yoga, gym, kickboxing, bóng đá xen kẽ nhau, rất tốn sức.
- Học rất mệt, muốn lên lương thì phải học, mà không chỉ học chơi chơi, phải thi certificate từ google abc các kiểu. Học nhiều làm bản thân có giá trị hơn nên rất mệt.
OT phải ở lại ăn uống hoặc đá PES chơi playstation các kiểu các kiểu.

Tuyệt vời!

Recommend
October 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Môi trường làm việc tốt

Recommend
October 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Good Company

Recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Ngôi nhà khác của mình

Recommend
April 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

môi trường làm việc tuyệt vời, thân thiện, cơ hội phát triển thêm năng lực

Recommend
October 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

1 công ty năng động, có nhiều sản phẩm thú vị

Recommend
October 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

1 nơi thoải mái như ở nhà, và vẫn rất chuyên nghiệp

Recommend
October 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Nơi để phát triển bản thân về mọi mặt

Recommend
May 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.