3.3
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.5
Training & learning
2.8
Management cares about me
2.6
Office & workspace
3.9

Let your voice be heard.

Review ASWHITE VIETNAM now
Write a review

96 Employee Reviews

Môi trường tốt, benefits hấp dẫn.

Recommend
July 2021

What I liked

Có nhiều benefits tốt như lương tháng 14, mỗi năm có 20 annual leaves + 10 sick leaves, bảo hiểm sponsor thêm cho 1 người phụ thuộc, lương trả sớm hoặc đúng hạn chứ chưa bao giờ trễ, làm hơn 2 năm nhưng chưa OT bao giờ, mỗi năm được du lịch nước ngoài 1 lần và trong nước 1 lần. Các dịp lễ tết đều có quà hoặc tiền thưởng cho các bạn tham gia công đoàn.
Trả lương đầy đủ nếu OT nhưng mình chưa OT bao giờ.

Tạo điệu kiện tốt nhất cho nhân viên, nhất thời gian dịch bệnh và WFH.

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc tốt, nhiều ngày nghỉ

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt nhất mình từng làm, sếp tốt, môi trường đầy đủ thoải mái

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Phúc lợi tốt

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Moi trường làm việc thoải mái, flexible và khá nhiều Benefits

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty ngon, môi trường tốt

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Covid vẫn trả full lương

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sếp tốt, môi trường thân thiện, công đoàn sôi nổi, ngày nghỉ nhiều

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc và phúc lợi tốt. Ngày nghỉ nhiều.

Recommend
June 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.