Cung cấp, tư vấn giải pháp phần mềm QUẢN LÝ GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

ASCVN đã triển khai hệ thống quản lý giáo dục cung cấp một cách tương đối đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho các nghiệp vụ quản lý cho các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp nghề trong hệ thống ERP quản lý giáo dục chuyên nghiệp gồm: Quản lý nhân sự (hồ sơ nhân sự, chấm công, thông tin lương nhân sự); Quản lý học vụ (tuyển sinh, đóng học phí đến theo dõi quá trình học tập của học sinh tại trường, xét tốt nghiệp); Quản lý thời khóa biểu (quản lý lớp học xếp thời khóa biểu, các chức năng phục vụ cho xếp lịch học, chấm công báo giảng, thống kê), Hành chánh điện tử (quản lý công việc nghiệp vụ hành chánh, trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên)… EPMT còn kết hợp triển khai các phần mềm ứng dụng – web ứng dụng với mong muốn đem lại sản phẩm đa dạng phù hợp với nhu cầu quản lý của mỗi doanh nghiệp.

Our Key Skills

Location

21 Lê Trung Nghĩa, Tan Binh, Ho Chi Minh
21 Lê Trung Nghĩa, Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 2,008

Let your voice be heard.

Review ASCVN now