ARITNT Vietnam

Aritnt là startup trong lĩnh vực công nghệ, chúng tôi đang phát triển ứng dụng thương mại điện tử và công nghệ truy xuất cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam trên nền tảng công nghệ Blockchain và AI.

Locations

District 1, Ho Chi Minh
District 1, Ho Chi Minh

Total views: 281

Let your voice be heard.

Review ARITNT Vietnam now