Overview about Ant-Tech

Công ty TNHH Ant-Tech

Ant-Tech là một công ty trẻ có trụ sở ở Pháp, chuyên nhận các dự án thiết kế ứng dụng từ các khách hàng ở Pháp và châu Âu.
Với số lượng dự án lớn, Ant Tech luôn "khát" nhân lực, nhất là các bạn lập trình viên tài năng và nhạy bén với công nghệ mới.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Good Environment
  • 2 Have opportunities to work with clients directly
  • 3 Friendly Team Members and Nice Manager


Location

18E3 Chu Van An, Ward 26, Binh Thanh Dist., TP.HCM
Binh Thanh
Ho Chi Minh

Total views: 4,963

Overall Rating

3.3

Recommend working here to a friend

Salary & benefits
2.7
Training & learning
2.7
Management cares about me
3.3
Culture & fun
3.3
Office & workspace
3.3

Top Reviews


Write a review