3.8
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.8
Training & learning
4.0
Management cares about me
4.2
Culture & fun
3.6
Office & workspace
3.8

Let your voice be heard.

Review Ahasoft now
Write a review

5 Employee Reviews

Công ty phù hợp cho người muốn ổn định

Recommend
March 2021

What I liked

Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình trong công việc. Mỗi khi gặp vấn đề phát sinh mọi người sẽ cùng nhau sắp xếp giải quyết .Được tiếp xúc nhiều công nghệ mới, định hướng công ty rõ ràng, tương lai sẽ có nhiều sản phẩm mở rộng xoay quanh product hiện tại. Được tự estimate task, được training từ từ theo năng lực. Các chính sách tốt, công ty quan tâm đến gia đình nhân viên, hàng tháng có monthly dinner. Có hỗ trợ học tiếng anh. Tóm lại là TOẸT VỜI
Ít khi phải OT, nếu có đều dựa theo tinh thần tự giác

Môi trường thân thiện

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Công việc ổn đinh

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good company

Recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

CEO is good

Recommend
January 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.