AgrHub là một công ty khởi nghiệp mới ở Việt Nam.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

AgrHub là một công ty khởi nghiệp mới ở Việt Nam. Bằng cách kết hợp các hoạt động nông nghiệp truyền thống, công nghệ mới và mong muốn mạnh mẽ để mang lại một cuộc sống tốt hơn cho người nông dân, chúng tôi muốn định hình lại ngành nông nghiệp bằng cách xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Chuyển suy nghĩ thành hành độngTập trung vào việc cung cấp các sản phẩm sáng tạo, nhằm mang lại tác động tích cực đến chất lượng cuộc sống cho nông dân, gia đình và cộng đồng. Đưa Việt Nam trở thành một trong những nước hàng đầu về nông nghiệp chính xác.

Location

117 Nguyen Dinh Chinh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
117 Nguyen Dinh Chinh, Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Total views: 614

Let your voice be heard.

Review AgrHub now