ABANK - Kết Nối Tài Chính

ABANK không phải là ngân hàng cũng không phải là doanh nghiệp bảo hiểm. Thay vào đó, ABANK kết nối người có nhu cầu tài chính, bảo hiểm với các tư vấn tài chính, các tổ chức tài chính thông qua thị trường trực tuyến của ABANK. Các sản phẩm tài chính, bảo hiểm do ABANK Việt Nam cung cấp được thực hiện bởi các nhà đầu tư là các cá nhân, các tổ chức tài chính uy tín, những chuyên viên tư vấn. 

ABANK Việt Nam đang là một Fintech áp dụng về công nghệ vào lĩnh vực tài chính hay nói ngắn gọn là Công Nghệ Tài Chính, đề cập đến việc tận dụng sáng tạo công nghệ trong việc thiết kế, cung cấp và kết nối các dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Đây chính là xu hướng phát triển mới của lĩnh vực tài chính hiện tại và ABANK Việt Nam cũng không muốn đi lệch và đứng ngoài xu thế này!

Jobs

ABANK has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

03 Back-end Engineers (Laravel, MySQL)

Ha Noi

Senior iOS Engineer

Ho Chi Minh

Senior Android Engineer

Ho Chi Minh

Senior Java Engineer

Ho Chi Minh
  • International environment
  • Cutting-edge tech stacks
  • Fantastic & Impactful project

Sr Front End Developer (ReactJS/VueJS)

Ho Chi Minh
  • Performance bonus twice/year
  • Attractive Salary
  • Company trip and health care

Location

Tầng 5, Số 88 Tô Vĩnh Diện , Thanh Xuan, Ha Noi
Tầng 5, Số 88 Tô Vĩnh Diện

Total views: 62

Let your voice be heard.

Review ABANK now