Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC)

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC), đổi tên từ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Thành viên HLB Quốc tế tại Việt Nam - Mạng lưới Quốc tế các Hãng Kiểm toán và Tư vấn Quản trị chuyên nghiệp. Hãng Kiểm toán AASC là một trong hai tổ chức hợp pháp đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn Tài chính, Tư vấn thuế và xác định giá trị doanh nghiệp. Hiện nay, AASC có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Quảng Ninh.

Jobs

PHP Developer (JavaScript, HTLM)

Ho Chi Minh

Location

Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01, District 4, Ho Chi Minh
Tầng 03, Tòa nhà Galaxy 9, Số 9 Nguyễn Khoái, Phường 01

Total views: 69

Let your voice be heard.

Review AASC Audit Firm now