AAA Assurance Corporation Jobs

AAA Assurance Corporation has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
  • Enjoyable Team Environment
  • Engaging and Innovative Work
  • 13 month salary and bonus

7 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1800

Ha Noi
  • Xét tăng lương 2 lần/ năm
  • Teambuilding 2 lần/ năm
  • Thường dự án, cuối năm hâp dẫn

Overview about AAA Assurance Corporation

Công ty Bảo hiểm AAA là thành viên Tập đoàn Bảo hiểm Úc (IAG)

Khởi nguồn từ năm 2005, Bảo Hiểm AAA được thành lập là một công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Trong năm 2007, chúng tôi là đơn vị đầu tiên trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thành lập Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng (Call Centre) đồng thời triển khai sản phẩm Bảo Hiểm Du Lịch Toàn Cầu trong năm 2006.
Chúng tôi nhanh chóng phát triển mạng lưới hoạt động, từ 2 Chi nhánh ban đầu ở Hà Nội và TP.HCM lên 51 Chi nhánh như ngày nay (chỉ riêng năm 2009 đã mở hơn 10 Chi nhánh mới), thêm 1 Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng và hơn 100 phòng giao dịch trên phạm vi toàn quốc. Trong năm 2013, chúng tôi đã trở thành thành viên của Tập đoàn Bảo Hiểm Úc (IAG), công ty mẹ của một tập đoàn bảo hiểm phi nhân thọ quản lý hoạt động khai thác bảo hiểm tại Úc, New Zealand, Thái Lan và giờ đây là Việt Nam. Doanh số hàng năm của IAG hiện tại đã đạt ngưỡng 10 tỷ đô-la Úc.

Our Key Skills

Location

117 Ly Chinh Thang
District 3
Ho Chi Minh

Total views: 2,831

Let your voice be heard.

Review AAA Assurance Corporation now
Write a review