3ASOFT - "We Share & We Care"

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Phần Mềm 3A Việt Nam được thành lập ngày 03/01/2012 bởi các thành viên am hiểu về tài chính kế toán và công nghệ thông tin trong quản lý.

3ASOFT tự hào là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp phần mềm ứng dụng, góp phần vào sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của đất nước..
Hiện nay với hơn 10.000 khách hàng trên toàn quốc, 3ASOFT trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của cộng đồng doanh nghiệp và khối cơ quan liên ngành...

Jobs

3ASOFT has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Senior/ Team-lead JAVA

Ha Noi

Technical Artist (3dsmax, Subtance tool)

Ho Chi Minh

Game Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
  • MacBook and Extra screens
  • Premium health insurance
  • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Senior Java Developers (J2EE, Database)

Ho Chi Minh
  • Attractive packages & bonus
  • One of the top Fintech Company
  • Monday-Friday (5 working days)

Data Engineers (Database, Java, SQL)

Ho Chi Minh
  • Attractive packages & bonus
  • One of the top Fintech Company
  • Monday-Friday (5 working days)

Location

No. 1A, Alley 343, An Duong Vuong Street, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Ha Noi
No. 1A, Alley 343, An Duong Vuong Street, Phu Thuong Ward

Total views: 190

Let your voice be heard.

Review 3ASOFT now