2H Saigon Instrument

Với nguồn lực mạnh mẽ, trải qua gần 20 năm uy tín trong lĩnh vực phân phối thiết bị khoa học kỹ thuật đã minh chứng cho tầm nhìn và những định hướng phát triển đúng đắn về thị trường của ban lãnh đạo Công ty TNHH Thiết bị 2H.

Jobs

2H Saigon Instrument has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Technical Artist (3dsmax, Subtance tool)

Ho Chi Minh

Game Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
  • MacBook and Extra screens
  • Premium health insurance
  • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Senior Java Developers (J2EE, Database)

Ho Chi Minh
  • Attractive packages & bonus
  • One of the top Fintech Company
  • Monday-Friday (5 working days)

Data Engineers (Database, Java, SQL)

Ho Chi Minh
  • Attractive packages & bonus
  • One of the top Fintech Company
  • Monday-Friday (5 working days)

10 Software Dev (ASP.NET, JavaScript)

Ha Noi

Location

Tan Binh, Ho Chi Minh
Tan Binh, Ho Chi Minh

Total views: 331

Let your voice be heard.

Review 2H Saigon Instrument now