Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review 1C now
Filter by

1 Employee Reviews

Môi trường làm việc tốt

Recommend
August 2016

What I liked

Văn phòng đẹp, sạch sẽ, cách bố trí hợp lý. Nhân viên vui vẻ với nhau.