18 vuejs jobs in Ha Noi

Web Dev (PHP/VueJS/JavaScript)~2500$

Ha Noi
 • Đãi ngộ theo đúng năng lực.
 • Môi trường trẻ, năng động.
 • Làm việc với công nghệ mới.

06 Frontend (JavaScript, ReactJS, VueJS)

Ha Noi
 • Thu nhập: 600 - 1.500$
 • Xét tăng lương 6 tháng/ lần
 • Lương thâm niên

Frontend (VueJS/JQuery) - 1 MONTH BONUS

Ha Noi
Others
 • Signing Bonus 1 month salary
 • 12 remote working days/year
 • Become Top Product Developers

Frontend Developer (VueJS/ReactJS)

Ha Noi
 • Môi trường làm việc quốc tế
 • Công ty trẻ, năng động
 • Mức thu nhập hấp dẫn

Mid/Sr FRONTEND ENGINEER (ReactJS/VueJS)

Ha Noi
 • Up to 16 months per year
 • Global Training
 • Healthcare for U & your family

Frontend Developer

Ha Noi
 • English-speaking environment
 • Build user-centric culture
 • Truly value members' opinion