7 sql jobs in Others

Senior Backend Dev (Java, Spring, SQL)

Ha Noi
Others
  • Review lương 6 tháng một lần
  • Hỗ trợ nhà ở và đi lại
  • Thưởng theo dự án

IT Programmer - AS400RPG

Others
  • Công nghệ AS400 RPG
  • Thử việc: 100% lương
  • Lương thưởng hấp dẫn