136 senior c# developer jobs in Vietnam for you

Mid/Senior .Net Developers (C#)

Ho Chi Minh

Senior Web Dev/ Team Leader (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior Unity Game Developer (C#)

Ha Noi

Senior Software Developer (Java,.NET,C#)

Ho Chi Minh

Senior .NET Dev(C#, WinForm, SQL)

Ha Noi

Senior Backend Dev (C#) - Up to $1700

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (ASP.NET/C#) ~ $1700

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

Unity Games Dev (C#, JAVA)

Ha Noi

.NET Dev (ASP.NET, C#) - Up to $1300

Ho Chi Minh

03 Web Developers (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi

Backend Dev (Java/TypeScript/C#/Python)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

C# (WPF) Developer (C++, .NET)

Ha Noi
 • Team building sôi nổi
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Junior 5 .NET Developers (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Junior Full Stack Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

02 ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Tuyển 10 Developers (C#/PHP)

Ha Noi

C# Back-end Developer (.NET, Database)

Ha Noi

04 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
Others

C#/.NET Developer (JavaScript, English)

Ho Chi Minh

05 Backend Developer (.NET, ASP.NET, C#)

Ha Noi

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam