14 senior c# developer jobs in Vietnam for you

Senior Web Developer (PHP, C#, Java)

Ha Noi

Senior .NET Developer (C#, Oracle)

Ha Noi
 • Lương 500-1000 USD
 • Chế độ phúc lợi rất tốt
 • Teambuilding, nghỉ mát mỗi năm

Senior Application Developer (.NET/C#)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
Da Nang

Senior .Net C# Developer

Ho Chi Minh

05 Junior/Senior Developers (C#/C++)

Ha Noi

Tech Lead/Senior Developer (.NET/C#)

Ho Chi Minh
Get new senior c# developer jobs by email

Team Leader/Senior Developers (C#, .NET)

Ho Chi Minh
Da Nang

Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Senior Software Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

10 Senior C# .NET Developer -Up to 2500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

Senior Developer (C#, .NET) Up to $1,500

Ho Chi Minh
 • Không phải tăng ca đột xuất
 • Thưởng theo tiến độ dự án
 • Tăng lương năng lực: 2lần/ năm

Senior .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh
 • Product, startup mindset
 • Great package, 18 leave days
 • Travel to Europe

Senior .Net Developer (C#/VB .Net)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia