135 senior c# developer jobs in Vietnam for you

Junior / Senior .NET Developers (C#,OOP)

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

Senior Unity Game Developer (C#)

Ha Noi
Da Nang

Senior Fullstack Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior Unity Developer (C#/Mobile 2D/3D)

Ho Chi Minh
 • Private Health Insurance
 • Gasoline/Lunch Support Fee
 • 13th Bonus/Performance Bonus

Senior Unity Developer (Games, C#)~$2000

Ho Chi Minh

Middle/Senior .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

Senior .Net Developer(C#, ASP.NET, .NET)

Ho Chi Minh

02 Senior .NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • New technologies
 • Balanced work
 • Competitive Salary and bonus

Senior Web Developer (ASP.Net, C#/.Net)

Ho Chi Minh

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET developer (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • Probation time: 100% salary
 • 13 month salary
 • Flexible working time

02 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

Jr/ Sr .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh

02 Junior .NET Dev (C#, HTML5, MVC)

Ha Noi

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh

Software Engineer (Java, .NET, C#) - Huế

Others
Da Nang

08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

Bridge Engineer (C#, SQL, Japanese N3)

Ho Chi Minh
Others
 • Lương gross 1,600 – 2,800 USD
 • Mức lương thử việc: 100%
 • Cơ hội trở thành Quản lý dự án

5 .NET Dev (C#, MVC) ($600-$2000)

Ha Noi
 • Mức lương hấp dẫn
 • Làm việc với các ngân hàng lớn
 • Công việc ổn định và lâu dài

Company Spotlight