196 scrum jobs in Vietnam

01 Senior .NET Developer (30M-50M VND)

Ha Noi
 • High salary + good benefits
 • Approaching up-to-date tech
 • Working with people you like

01 Senior PHP backend Dev (30M to 50M)

Ha Noi
 • High salary + good benefits
 • Being proud of what you do
 • Working with people you like

Front End Dev (Angular 2+) +1Mth Bonus $

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

Games Developer (Unity, C#)

Ho Chi Minh
 • MacBook and Extra screens
 • Premium health insurance
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym..

Sr OutSystem Dev (JavaScript/ PHP/ .NET)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

Automation QC Engineer (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh
 • Opportunity to work oversea
 • 14~24+days for annual leave
 • Attractive salary & benefits

DevOps Engineer /Chấp nhận ra tết đi làm

Ha Noi
 • Global world-class products
 • Cutting-edge technologies
 • Multicultural work environment

Core Banking Developer (Java/C#/Oracle)

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Tester /QA (Đi làm trước/sau tết)

Ha Noi
 • professional/high skill staff
 • challenging & interest. proj.
 • easy going and friendly env.