13 nosql jobs in Ho Chi Minh

Solutions Architect (Cloud, NoSQL)~2000$

Ho Chi Minh
  • Cơ hội thăng tiến rõ ràng
  • Xét tăng lương hằng năm
  • Tham gia sự kiến lớn tập đoàn

Backend Engineer (JavaScript, NodeJS)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary
  • 12 annual leave + 4 sick leave
  • Appraisal and salary review

Sr. Java Engineers Up To $2,500 (Spring)

Ho Chi Minh
  • Attractive salary & bonus
  • Insurance for your family
  • Unlimited annual leaves