244 java jobs in Vietnam

Automation QC Engineer (QA QC/Tester)

Ho Chi Minh
  • Opportunity to work oversea
  • 14~24+days for annual leave
  • Attractive salary & benefits

DevOps Engineer /Chấp nhận ra tết đi làm

Ha Noi
  • Global world-class products
  • Cutting-edge technologies
  • Multicultural work environment

IT - Chuyên viên Lập trình Back-end

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất