1,059 IT jobs in Ho Chi Minh for you

PHP Developers (JavaScript, MySQL) $2000

Ho Chi Minh

PHP Backend Developer(Javacript/Laravel)

Ho Chi Minh

Front­-End Web Devs (ReactJS) => $1500

Ho Chi Minh
 • Attractive salary up to 1600$
 • Huge project bonus
 • 13th salary and holidays bonus

Quality Control Executive (QA QC)

Ho Chi Minh

Full-stack Engineer (PHP/ReactJS/MySQL)

Ho Chi Minh

Front-end Developer(JavaScript, ReactJS)

Ho Chi Minh

02 DevOps System Engineers

Ho Chi Minh

Web Developer (SQL, CSS, C#)

Ho Chi Minh

03 .NET Developers (C#, Oracle)

Ho Chi Minh

7 PHP Team Leader upto $1700

Ho Chi Minh
 • 17 ngày nghỉ phép hàng năm
 • Bonus dự án hàng tháng
 • Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt

Java Backend Engineer

Ho Chi Minh

Data Scientist (Search & Suggestion)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Developers (Java, iOS, Android) ở Tokyo

Others
Ho Chi Minh
 • Mức lương cao theo năng lực
 • Tiếng Nhật tiến bộ nhanh chóng
 • Học hỏi các kỹ thuật hiện đại

QC Engineer (Automation/Selenium)

Ho Chi Minh

Software Developer (NodeJS, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Frontend Developer -AngularJS,CSS,jQuery

Ho Chi Minh

30 Java Developers (HN, HCM)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Salary upto 1500$
 • Có hơn 6 khoản thưởng hấp dẫn
 • Công nghệ tiên tiến

React Native Developers (iOS / Android)

Ho Chi Minh

QC Engineer (Manual Testing)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Start-up culture but stability
 • Work Alongside U.S. Engineers

Wordpress Developer

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia