2 django jobs in Ha Noi

4 Backend Dev (Python/Django, SQL)~$1600

Ha Noi
  • Flexible working time
  • International exchanges
  • Active team & modern tech

Python Dev-Bonus upto 1 month salary

Ha Noi
  • Salary Upto $2000 NET
  • Review lương 2 lần/năm
  • Mức đóng bảo hiểm full lương