Company Spotlight
NAB Innovation Centre Vietnam Headline Photo
NAB Innovation Centre Vietnam Vietnam Big Logo

NAB Innovation Centre Vietnam

Ha Noi - Ho Chi Minh

The NAB Innovation Centre Vietnam is owned by NAB - Australia’s largest business bank.

3 devsecops jobs in Vietnam

Posted 17 days ago

CV cao cấp Giải pháp AWS (Cloud Engineering& DevSecOps)

At office
Ha Noi
  • Môi trường năng động và cơ hội thăng tiến
  • Chế độ lương thưởng hấp dẫn
  • Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (bảo hiểm toàn diện)

Oops! The job you're looking for doesn't exist.