72 .net developer jobs in Vietnam

.NET Developer (MVC, JavaScript)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
 • Mức lương rất hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
 • Môi trường trẻ & năng động

05 .NET Developer (C#, VB.NET) ~$1,200

Ha Noi
Da Nang
 • Salary up to $1200, PV online
 • Phúc lợi tốt, flexible time
 • Review tăng lương hàng năm

Exp / Senior .NET Full Stack Developer

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

.NET Developer (ASP. NET, C#)

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Project & Loyalty Bonus
 • English tuition fee support