Công ty TNHH MTV Viễn Thông Số VTC

VTC Digicom trực thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn trong nước và quốc tế, dịch vụ truyền dẫn phát sóng, IDC, Internet TV, dịch vụ thoại, dịch vụ truyền hình IPTV/OTT, dịch vụ Cloud Computing…

Location

23 Lạc Trung, Hai Ba Trung, Ha Noi
23 Lạc Trung, Hai Ba Trung, Ha Noi

Total views: 534

Let your voice be heard.

Review VTC Digicom now