Công ty TNHH MTV Viễn Thông Số VTC

VTC Digicom trực thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn trong nước và quốc tế, dịch vụ truyền dẫn phát sóng, IDC, Internet TV, dịch vụ thoại, dịch vụ truyền hình IPTV/OTT, dịch vụ Cloud Computing…

Trên chặng đường 11 năm phát triển của mình, VTC Digicom đã đạt được những thành quả to lớn:

 • ISP sở hữu tuyến trục truyền dẫn Bắc - Nam
 • Đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ Truyền hình Internet cho người Việt Nam ở nước ngoài.
 • ..
Đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định hàng năm, góp phần quan trọng trong sự phát triển chung của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.

VTC Digicom coi yếu tố Cong người là giá trị cốt lõi của sự phát triển. Theo đó, Công ty đã và luôn dành nhiều sự quan tâm để thu hút và phát triển nguồn lực này:
 • Đãi ngộ cạnh tranh
 • Phúc lợi đa dạng
 • Hoạt động đoàn thể phong phú
WARMLY WELCOM!

Why You'll Love Working Here

 • 1 Phúc lợi phong phú
 • 2 Lương, Thưởng cạnh tranh
 • 3 Cơ hội trải nghiệm đa dạng

 • Môi trường & Điều kiện làm việc thuận lợi
 • Nhiều hoạt động đoàn thể
 • Cơ hội phát triển bản thân

Location

23 Lạc Trung, Hai Ba Trung, Ha Noi
23 Lạc Trung

Total views: 1,954

Feature Reviews