Là doanh nghiệp công nghệ thông tin hoạt động

Công ty CP Công Nghệ Sáng Tạo Việt là doanh nghiệp công nghệ thông tin hoạt động trong các lĩnh vực:
1. Gia công và phát triển dịch vụ phần mềm cho các đối tác nước ngoài và một số các dự án trong nước.
2. Xây dựng và bán các template, extension về Joomla. (http://bowthemes.com)
3. Game cho Android và IOS
Phương châm làm việc của chúng tôi là: "Làm hết mình, hưởng xứng đáng."

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

Ha Noi
Ha Noi

Total views: 382

Let your voice be heard.

Review Vsmarttech now