Là đơn vị tiên phong trong việc phát triển ngành NN Việt Nam theo hướng cơ giới hóa trên quy mô lớn.

“Là nhân tố dẫn đầu trong việc cải cách và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam, tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy các doanh nghiệp, nông dân, và toàn xã hội cùng hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, xanh, và bền vững, vì sức khỏe của người dân Việt và tương lai lâu dài cho các thế hệ mai sau.”
“Cam kết cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn, giàu dinh dưỡng, với chất lượng cao nhất vì sức khỏe của người dân Việt và các thế hệ tương lai, đồng thời xây dựng và khẳng định thế mạnh của nông sản Việt trên thế giới.“

Our Key Skills

Location

458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi
458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi

Total views: 538

Let your voice be heard.

Review Vineco now