VCBS

Hoan Kiem, Ha Noi
Product
301-500
Vietnam
Monday - Friday
Extra salary for OT
Write review

VCBS Jobs

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khảnăng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
Ha Noi
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khảnăng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
Hot
Ha Noi
2d
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
Ha Noi
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế
 • Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng
 • Hưởng thu nhập tăng thêm xứng đáng với năng lực
Hot
Ha Noi
2d

Overview about VCBS

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2002 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. VCBS tự hào là một trong những công ty đầu tiên tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam và đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín là một trong những công ty dẫn đầu trên thị trường trong nhiều năm.
VCBS được phép thực hiện tất cả các nghiệp vụ chứng khoán và kinh doanh chứng khoán, bao gồm:

 • Môi giới Chứng khoán
 • Tư vấn đầu tư Chứng khoán
 • Tự doanh
 • Lưu ký Chứng khoán
 • Bảo lãnh Phát hành
 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

Our Key Skills

Location

72 Trần Hưng Đạo
Hoan Kiem
Ha Noi

Total views: 2,859

Let your voice be heard.

Review VCBS now
Write review