General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Hai tháng du lịch trong, ngoài nước 1 lần
  • Được phụ cấp sau thời gian thử việc: cơm + Xăng
  • Được tăng lương theo năng lực

Location

Ho Chi Minh

152 Bùi Đình Túy, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Currently, UNIVINA is not hiring for any positions.
Page views: 1,508