Unitec Solution Vietnam

Công ty Unitec Solution Việt Nam được thành lập vào năm 2016, được đầu tư bởi công ty Unitec Japan, có trụ sở tại Yokohama, Nhật Bản.

Công ty cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm liên quan cả hai mảng phần mềm nghiệp vụ và các hệ thống nhúng, phát triển các hệ thống liên quan đến IOT, ứng dụng mobile. Khách hàng bao gồm một số công ty sản xuất tại Việt Nam và các khách hàng từ Nhật Bản.

Location

District 1, Ho Chi Minh
District 1, Ho Chi Minh

Total views: 919

Let your voice be heard.

Review Unitec Solution Vietnam now