Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Jobs

UNIDO has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Senior Tester (English)

Ho Chi Minh

Senior Python Developer

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Web-App Designer (UI-UX)

Ho Chi Minh

Junior Java Software Engineer (J2EE)

Ho Chi Minh
  • Competitive salary + bonus
  • Premium healthcare
  • English working environment

Mobile Dev (React Native, Android, iOS)

Ha Noi

Location

6B Hoàng Diệu, Ba Dinh, Ha Noi
6B Hoàng Diệu

Total views: 462

Let your voice be heard.

Review UNIDO now