TTC Solutions Headline Photo

TTC Solutions.,JSC - Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam

TTC Solutions là công ty cung cấp giải pháp công nghệ, sinh ra với sứ mệnh đưa những con người coi công nghệ là cuộc sống, về thành cộng đồng phục vụ xã hội.

  • Được thành lập năm 2016, từ những thành viên kỹ thuật, đến nay, công ty đã định hình thành một doanh nghiệp chuyên nghiệp với đầy đủ đội ngũ để mọi thành viên đều hiểu được giá trị và lộ trình phát triển của bản thân.
  • Các mảng dịch vụ hiện tại của công ty bao gồm cả Product và Outsourcing, cốt để mong muốn tạo nền tảng cũng như sự kết hợp, học hỏi giao lưu giữa hệ thống đối tác.
  • Những sản phẩm đã và đang thực hiện của TTC Solutions đã trải qua đa dạng lĩnh vực có tích hợp phần mềm, giải pháp công nghệ, gồm: Viễn thông, tài chính, ngân hàng, quản lý tòa nhà, hệ thống điện, hệ thống nhà hàng, hệ thống quản lý chuỗi chi nhánh,...
  • Website: https://ttc-solutions.com
  • Facebook: https://www.facebook.com/ttcsolutionsvietnam/

Why You'll Love Working Here

  • 1 Đánh giá giá trị bản thân và lộ trình phát triển
  • 2 Giao thoa thế hệ giữa người trẻ và người kỳ cựu
  • 3 Đãi ngộ là tất yếu xứng đáng với đóng góp

Location

Row-house 4, Block 27, Van Khe Urban Area, Ha Dong, Ha Noi
Row-house 4, Block 27, Van Khe Urban Area

Total views: 704

Let your voice be heard.

Review TTC Solutions now