TRANSMED

TRANSMED được thành lập vào năm 2006 với mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng các giải pháp tổng thể, từ các dịch vụ đơn lẻ đến các giải pháp công nghệ toàn diện. Với hàng loạt các đối tác chiến lược có uy tín quốc tế và trong nước, TRANSMED đã và đang thực hiện các dự án lớn mang lại các lợi ích thiết thực cho các cơ sở y tế cũng như người bệnh tại Việt Nam. Từ năm 2015, TRANSMED trở thành nhà phân phối sản phẩm sắc ký và khối phổ của Agilent Technologies và mở rộng lĩnh vực hoạt động sang lĩnh vực khoa học công nghệ. Với năng lực và kinh nghiệm của mình TRANSMED là người đồng hành đáng tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học công nghệ.

Location

Dong Da, Ha Noi
Dong Da, Ha Noi

Total views: 250

Let your voice be heard.

Review TRANSMED now