TOMOSIA Việt Nam Jobs

Overview about TOMOSIA Việt Nam

"Together" "Happiness" "Lights"

Young "TOMOSIA CORPORATION" which is still young in its founding one year, although it is a small number system, the best staff are enrolled. 
To solve the talent shortage of the startup in Japan. Enhance business in Vietnam. 
Having this vision, I am devoting day by day.

Tên #TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.

Ở TOMOSIA, chúng tôi đề cao văn hoá công ty và các giá trị gia đình, bạn bè. Sẽ chẳng đi đến đâu với 1 tư duy tập trung vào lợi nhuận và những con số.

Ở TOMOSIA, bạn sẽ phải học hỏi không ngừng về các công nghệ tiên phong. Đối tác của TOMOSIA chủ yếu là các startup đến từ Nhật Bản, về fintech, IoT, AI, … Họ là những người rất năng động, sáng tạo, và TOMOSIA cũng phải như thế.

Ở TOMOSIA, bạn cứ làm những gì mình thích, nhưng bạn phải là người giỏi nhất về lĩnh vực đó.

Tomosia

Tên #TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.

Why You'll Love Working Here

  • 1 Văn hóa công ty
  • 2 Phát huy tối đa năng lực
  • 3 Gia đình thứ 2


Tên #TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.

Ở TOMOSIA, chúng tôi đề cao văn hoá công ty và các giá trị gia đình, bạn bè. Sẽ chẳng đi đến đâu với 1 tư duy tập trung vào lợi nhuận và những con số.

Ở TOMOSIA, bạn sẽ phải học hỏi không ngừng về các công nghệ tiên phong. Đối tác của TOMOSIA chủ yếu là các startup đến từ Nhật Bản, về fintech, IoT, AI, … Họ là những người rất năng động, sáng tạo, và TOMOSIA cũng phải như thế.

Ở TOMOSIA, bạn cứ làm những gì mình thích, nhưng bạn phải là người giỏi nhất về lĩnh vực đó.

Locations

52 Chua Ha
Cau Giay
Ha Noi
Tang 4, Toa nha IoTSpace, so 63 Phan Dang Luu
Hai Chau
Da Nang

Total views: 8,502

Let your voice be heard.

Review TOMOSIA Việt Nam now
Write a review