TOMOSIA Việt Nam tuyển dụng việc làm IT

"Together" "Happiness" "Lights"

Young "TOMOSIA CORPORATION" which is still young in its founding one year, although it is a small number system, the best staff are enrolled. 
To solve the talent shortage of the startup in Japan. Enhance business in Vietnam. 
Having this vision, I am devoting day by day.

Tên #TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.

Ở TOMOSIA, chúng tôi đề cao văn hoá công ty và các giá trị gia đình, bạn bè. Sẽ chẳng đi đến đâu với 1 tư duy tập trung vào lợi nhuận và những con số.

Ở TOMOSIA, bạn sẽ phải học hỏi không ngừng về các công nghệ tiên phong. Đối tác của TOMOSIA chủ yếu là các startup đến từ Nhật Bản, về fintech, IoT, AI, … Họ là những người rất năng động, sáng tạo, và TOMOSIA cũng phải như thế.

Ở TOMOSIA, bạn cứ làm những gì mình thích, nhưng bạn phải là người giỏi nhất về lĩnh vực đó.

Tomosia

Tên #TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.

Jobs

PHP developer (Laravel, MySQL)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

  • 1 Văn hóa công ty
  • 2 Phát huy tối đa năng lực
  • 3 Gia đình thứ 2

Tên #TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.

Ở TOMOSIA, chúng tôi đề cao văn hoá công ty và các giá trị gia đình, bạn bè. Sẽ chẳng đi đến đâu với 1 tư duy tập trung vào lợi nhuận và những con số.

Ở TOMOSIA, bạn sẽ phải học hỏi không ngừng về các công nghệ tiên phong. Đối tác của TOMOSIA chủ yếu là các startup đến từ Nhật Bản, về fintech, IoT, AI, … Họ là những người rất năng động, sáng tạo, và TOMOSIA cũng phải như thế.

Ở TOMOSIA, bạn cứ làm những gì mình thích, nhưng bạn phải là người giỏi nhất về lĩnh vực đó.

Location

52 Chùa Hà, Ha Noi
52 Chùa Hà

Total views: 4,755

Let your voice be heard.

Review TOMOSIA Việt Nam now