Toàn Cầu Soft

Công ty Links Toàn Cầu là công ty tin học Y tế đầu tiên tại Việt Nam hoạt động chuyên về phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện. Công ty cung cấp các giải pháp và phần mềm quản lý tại các Sở y tế, Bệnh viện, Phòng khám, Trường Đại học, Trung học Y tế và các thư viện Y khoa.

Công ty có đội ngũ nhân viên am tường về nghiệp vụ y tế , giỏi về công nghệ tin học kết hợp với một số chuyên gia từ nước ngoài (MPT: Multi platform Technology Canada).

Hiện tại Công ty đang triển khai phần mềm quản lý bệnh viện với công nghệ mới nhất: C#.net , XML, HL7 tại một số bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh. Với hơn 70 bệnh viện tại Việt Nam đang sử dụng phần mềm Medisoft. Danh sách các bệnh viện đã và đang triển khai Medisoft THIS được trình bày ở mục khách hàng. Trong đó thành công điển hình là bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Uông bí, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ....

Jobs

Software Developer (C#, MySQL, Oracle)

Ho Chi Minh

Location

249 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh
249 Cong Hoa

Total views: 641

Let your voice be heard.

Review Toàn Cầu Soft now