TẬP ĐOÀN THÉP VIỆT NHẬT

Trở thành Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam với Thép là lĩnh vực cốt lõi.
Gia nhập hàng ngũ 100 thương hiệu hàng đầu ngành thép thế giới và trở thành một tập đoàn kinh doanh chuyên ngành thép xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.
TẬP ĐOÀN THÉP VIỆT NHẬT
Địa chỉ: Km9 - Quốc Lộ 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Jobs

Thép Việt Nhật has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

03 iOS Developer (Objective C/ Swift)

Ha Noi

iOS Developer (Swift and Objective-C)

Ho Chi Minh

Software QA Engineer (Manual)

Ho Chi Minh

Tester ~1500$ (Manual, Automation)

Ha Noi

3 Back-End Dev (NodeJS, Laravel) ~ $1200

Ho Chi Minh

Location

Km9 - Quốc Lộ 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
Km9 - Quốc Lộ 5, Quán Toan, Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

Total views: 116

Let your voice be heard.

Review Thép Việt Nhật now