Tera  Headline Photo

Tera Nhà Đất - ứng dụng thông minh, cộng đồng hợp tác.

Tera Nhà Đất mong muốn đem lại trải nghiệm tốt nhất và hiệu quả nhất cho thị trường bất động sản Việt Nam.  Chúng tôi sở hữu những công nghệ mới nhất như Dữ Liệu Lớn (Big Data) và Trí Tuệ Nhân Tạo (Artificial Intelligence) và mong muốn áp dụng chúng nhằm đưa thị trường bất động sản của Việt Nam trở nên minh bạch hơn, hiệu quả hơn, và chính xác hơn. Chúng tôi mong muốn tìm được những người cộng sự có niềm say mê làm sản phẩm tốt nhất và tạo ra giá trị cho xã hội. Chúng tôi luôn cố gắng để Tera sẽ là một nơi làm việc cởi mở, hiệu quả và sáng tạo, có thể cùng nhau phát triển sự nghiệp và bản thân. 

Why You'll Love Working Here

  • 1 Friendly and professional working environment
  • 2 Future career growth
  • 3 Attractive Salary and Benefits

Location

Ung Van Khiem, Binh Thanh, Ho Chi Minh
Ung Van Khiem

Total views: 1,549

Let your voice be heard.

Review Tera now