Công Ty Cổ Phần Tekmedi

Công ty lập trình các chương trình phần mềm ứng dụng, quản lý.

Jobs

Tekmedi has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Mobile Apps Developer (React Native)

Ho Chi Minh
  • Opportunity to work oversea
  • 14~24+days for annual leave
  • Attractive salary & benefits

03 iOS Devs (Swift, Objective C) ~$1500

Ha Noi
  • Lương, thưởng hấp dẫn
  • Được làm việc với đối tác lớn
  • Môi trường trẻ - sáng tạo

Software Test Engineer

Ho Chi Minh

Software Engineer (Java, .Net)

Ho Chi Minh

Process QA Engineer

Ho Chi Minh

Location

The Sun Avenue, No. 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh
The Sun Avenue, No. 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward

Total views: 155

Let your voice be heard.

Review Tekmedi now