Overview about TEKMEDI

CÔNG TY CỔ PHẦN TEKMEDI

Tekmedi định hướng phát triển thành một công ty công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp thiết thực – hữu ích trong lĩnh vực y tế trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Góp phần vào sự phát triển của đất nước và để người dân Việt Nam được tiếp cận nhanh hơn, sử dụng nhiều hơn các dịch vụ y tế trong tương lai gần.

 

Why You'll Love Working Here

  • 1 Attractive salary and benefits package.
  • 2 Performance review one a year.
  • 3 Development opportunities: great career path,...


  • Provided laptop or PC for working
  • Attractive salary and benefits package.
  • Internal events: Engagement activities, Team building, Tekmedi's birthday, Year-end party…
  • Annual leave: 12 days/year, be increased 1 more day with 3 working years.
  • Performance review one a year.
  • Annual bonus - 13th month salary, Yearly bonus - based on employees and company business performance.
  • Development opportunities: great career path, working with talented team, approaching newest technologies, and challenging with new projects.

Locations

The Sun Avenue, No. 28 Mai Chi Tho, An Phu Ward
District 2
Ho Chi Minh
30 Cầu Bươu, Tân Triều
Thanh Tri
Ha Noi

Total views: 2,794

Top Reviews


Write a review