5.0
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
5.0
Training & learning
4.7
Management cares about me
5.0
Culture & fun
4.3
Office & workspace
4.3

Let your voice be heard.

Review Teamscāl now
Write a review

3 Employee Reviews

Được lắng nghe, quan tâm, chia sẽ và có cơ hội tiếp cận các công nghệ mới

Recommend
March 2019

What I liked

Teamscal rất chú trọng trong việc cung cấp dịch vụ cũng như phát triển sản phẩm cho khách hàng, bên cạnh đó thì về phương diện phát triển con người - nhân viên cũng được quan tâm khá tốt.
Các ý kiến của nhân viên đều được lắng nghe, quan tâm và xem xét. Chúng tôi được phép thử nghiệm các technicals mới cũng như các chức năng chuyên sâu của các framework trong các dự án đang phát triển của công ty.
Môi trường dịch vụ Amazon Web Services cho chúng tôi có thêm nhiều cơ hội để trãi nghiệm, nghiên cứu giúp kiến thức của chúng tôi thêm hoàn thiện về các các vấn đề liên quan đến Servers và Cloud Services.
Môi trường làm việc thoải mái, được tiếp xúc với nhiều người làm việc ở những ngành nghề khác nhau.
Về phương diện đồng nghiệp, mọi người rất thân thiện, sẵn sàng chia sẽ kiến thức cho nhau, chúng tôi xem nhau như một gia đình, sẵn sàng thẳng thắng chia sẽ suy nghĩ cá nhân, cũng như góp ý lẫn nhau để hoàn thiện bản thân nhiều hơn nữa.
Khi làm việc OT, chúng tôi được quan tâm đúng mức và toàn diện như ăn uống và giải khát. Có thể lấy thêm ngày phép để nghĩ ngơi sau đó.

Môi trường làm việc tuyệt vời cho những người ưa thích thách thức

Recommend
July 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Good Salary, Comfortable work place, friendly environment

Recommend
July 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.