General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Japan
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Lương hấp dẫn, thưởng hè, thưởng Tết
  • Thưởng tới 1 tháng lương khi ký hđ chính thức
  • Cơ hội làm việc tại Nhật

Location

Ha Noi

VPI 167 Trung kinh, Cau Giay, Ha Noi
Currently, T&T Design Company is not hiring for any positions.
Page views: 499