Systech Technoly & Trading đã làm hài lòng những khách hàng FDI khó tính nhất như Samsung, Microsoft

Systech Technology & Trading là thành viên của Systech Group, một tập đoàn gồm 7 công ty thành viên và 3 văn phòng đại diện tại các thành phố lớn của Việt Nam. Tại Systech Technology & Trading, chúng tôi đang góp phần nâng tầm Việt Nam thông qua việc cung cấp các giải pháp có hiệu quả hơn cho các ngành công nghiệp sản xuất và xây dựng chất lượng sống bền vững cho cộng đồng. 
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng, có ý chí tiến thủ mạnh mẽ và muốn đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp của Việt Nam. Nếu bạn là một ứng viên như vậy, mời bạn tham gia cùng chúng tôi nhé!

Location

GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, P.Thanh Xuân Trung, Thanh Xuan, Ha Noi
GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, P.Thanh Xuân Trung

Total views: 229

Let your voice be heard.

Review Systech now