General information

Company type
Outsourcing
Company size
51-150 employees
Country
Japan
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

Why you'll love working here

  • Cơ hội làm việc trong nhiều dự án đa dạng kỹ thuật
  • Làm nhiều chơi nhiều !!!
  • Làm tốt hưởng nhiều
+3

Location

Ho Chi Minh

51 Yên Thế, Tan Binh, Ho Chi Minh
Currently, SPC Vietnam Co., Ltd. is not hiring for any positions.
Page views: 5,159